PE Stretch Film for Food Packaging

   

 

  Màng co giãn dựa trên polyolefin này cho bao bì thực phẩm có khả năng tương thích tuyệt vời với máy đóng gói tự động, đặc tính tự dính và đặc tính phục hồi đàn hồi.

     Đặc trưng: 

     Vì nó không phải là vật liệu polyvinyl clorua, nên không sử dụng chất làm dẻo trong sản xuất màng bọc này.

     Nó đã được thiết kế đặc biệt để đóng gói tất cả các loại thực phẩm có chất lượng tương đương với bọc PVC.

     Sản phẩm này đã được cải thiện tính chất cơ học, đảm bảo khả năng gia công tốt trên các máy đóng gói chính, trình bày hấp dẫn hàng đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.