Customizable Plastic Bag

     Chúng tôi không chỉ có thể sản xuất túi nhựa trong suốt ra mà còn có thể tùy chỉnh túi cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng.

     Đặc trưng: 

  • Chiều rộng: Có thể tùy chỉnh
  • Độ sâu: Có thể tùy chỉnh
  • Chiều cao: Có thể tùy chỉnh
  • Độ dày: khoảng. 0,75 triệu trở lên
  • In: Lên đến 16 màu
  • Cắt: Hard loop, Die cut, T-shirt, etc.
  • Hoàn thiện: Dấu bên / Dấu dưới

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.