THÔNG TIN LIÊN HỆ

HOT LINE

0914.080.990
(Mr. Trần Thế Tùng - Phó Giám đốc)

Địa chỉ Email liên hệ

maiphuong@mpp.com.vn

Địa chỉ

Đường TS 13, KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Translate »